testovali jsme novou čtečku

We tested a new scanner

During May and June we tested our new scanner at the University of Economics and Business. You can just place the phone into the scanner and you can start drawing water immediately. Apart from more precise scanning of the QR code you have got one hand free, which was much appreciated by the students. We would like to install the new scanner at most places in September.


testovali jsme novou čtečku

Testovali jsme novou čtečku

V průběhu května a června jsme na VŠE testovali novou čtečku QR kódu. Funguje tak, že telefon jednoduše položíte do čtečky a můžete začít čerpat. Kromě přesnějšího načtení QR kódu získáte i jednu volnou ruku, což studenti velmi ocenili. Novou čtečku bychom chtěli nasadit na většině míst během září.


hledáme tě do týmu

Hledáme tě do týmu!

Chceš dělat v unikátní české start-up firmě, kde jsou navíc fajn lidi? Ve firmě, která má směr a snaží se dělat dobrou věc? Podívej se na Filtermac.com.

Jsme rychle rostoucí firma, jejíž vizí je alespoň trochu „změnit svět“ k lepšímu. Našim cílem je snížit množství PET láhví a plastů. Vyrábíme stroje – Filtermac, které dnes dávají perlivou a neperlivou filtrovanou vodu již cca 80 000 studentům v ČR, a to zdarma a výhradně do přinesených láhví. Díky tomuto konceptu šetříme ohromné množství PET láhví. Balená voda se na školách, kde Filtermac mají, přestává prodávat.

Co bys měl(a) mít?

 • Zkušenost s vývojem webových aplikací postavených na React JS a Node.js
 • Zkušenost s JavaScript, HTML5, CSS a celkově webovými technologiemi
 • Alespoň základní znalost Gitu nebo alespoň jakéhokoliv verzovacího systému

Výhodou je určitě:

 • Znalost frameworku Meteor JS
 • Znalost práce s Cordova frameworkem
 • Znalost prostředí Gitlabu (Issues, atd..)
 • Znalost Pythonu nebo jiného skriptovacího jazyka
 • Znalost Dockeru

Co ti můžeme nabídnout?

 • Práci, která dává smysl
 • Zajímavé finanční ohodnocení + finanční bonusy za dobře odvedenou práci
 • Příjemné pracovní prostředí a kolektiv
 • HPP/IČO – full time nebo part time
 • Otevřenou firemní kulturu
 • Malý, ale skvělý kolektiv
 • Možnost občasné práce z domova
 • Získání zkušeností a osobnostní růst
 • Možnost profesního růstu v rámci firmy
 • Sick days

Nástupní termín: ihned nebo dle domluvy

Jsme přesně to, co hledáš? Ozvi se nám na info@filtermac.com. Připoj své CV a klidně připiš i pár řádků, proč bys chtěl u nás pracovat.


Ceremonial opening of LOKNI. The whole TBU drinks for free.

Good news for anybody who likes microfiltered water and at the same time wants help Nature and save unnecessary plastic. Tomas Bata University has got the water filtering device for you. It is called LOKNI  and you can draw either sparkling or still water of the top quality from that. What’s more, the water is FREE for all the users from 6th April.

We would therefore like to invite you to the ceremonial opening that will take place on 6th April. You can meet there the representatives of the school, the operators of BEZPETEK and also people from the LOKNI company. You will enjoy the speeches, get some useful information and taste the still as well as sparkling water.

P.S.: The first 25 people with the LOKNI app will get a glass bottle for a few drinks here and there around the university.

6th april 2022

U5 at 10:30 (lobby)
U18 at 11:30 (behind the reception on the right)
U4 at 12:30 (2nd floor behind the lift)
U11 at 12:30 (2nd floor at the staircase)

The best waste is the one that does not even come to existence

LOKNI represents an alternative to bottled water and it helps save PET bottles because you can draw the water into your own bottle. One filtration device saves approx. 2.83 tons of plastic per year and the whole LOKNI community has already saved more than 6,500,000 PET bottles.

How does that work?

Students download the LOKNI application, register and choose a tariff in the application – Sponsored TBU. After opening the application there is a QR code that can be easily scanned by the LOKNI scanner and then the students can immediately draw either still or sparkling water for free.

How to use LOKNI? (Video tutorial)

Advantages of drawing with the app?

Everybody has got a perfect overview of their water intake and the daily limit is 3 litres of water. They can see their personal statistics – how many kilograms of plastic they have saved, PET bottles, amount of CO2, which would have come into existence if the bottled water had been transported.

Download the app for Android and start drawing
Download the app for iOS and start drawing

Why to draw from LOKNI?  

Thanks to the complex filtration through the activated carbon filters, LOKNI rids the water of all the undesired tastes and smells and removes all the particles and impurities bigger than 0.2 micron which can be normally found in common tap water. Thanks to the special treatment of the water using the UV light, the device also liquidates the undesired bacteria and microorganisms.


Slavnostní otevření Filtermaců. Celá UTB pije zdarma

Dobrá zpráva pro všechny, kteří mají rádi mikrofiltrovanou vodu a zároveň chtějí odlehčit přírodě od zbytečných plastů. Univerzita Tomáše Bati má pro vás filtrační zařízení na vodu – Filtermac, ze kterého si načepujete perlivou i neperlivou v prvotřídní kvalitě. Navíc od 6. dubna mají všichni uživatelé vodu ZDARMA.

Proto vás srdečně zveme na jejich slavnostní otevření, které proběhne 6. dubna za přítomnosti zástupců školy, provozovatelů BEZPETEK a Filtermac. Těšit se můžete na úvodní slovo, užitečné informace i ochutnávku perlivé a neperlivé vody.

P.S.: Prvních 25 příchozích s aplikací Filtermac si odnese skleněnou láhev na takové to univerzitní popíjení.

6. dubna 2022

U5 od 10:30 h (vstupní hala)
U18 od 11:30 h (za recepcí vpravo)
U4 od 12:30 (2. patro za výtahem)
U11 od 12:30 (2. patro u schodů)

Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne  

Filtermac je alternativou k balené vodě, která pomáhá šetřit PET láhve tím, že si chodíte pro vodu do vlastní lahve. Jedno filtrační zařízení ušetří ročně cca 2,83 tun plastu, celá komunita Filtermac ušetřila už přes 6 500 000 PET láhví.

Jak to funguje?

Studenti si stáhnou aplikaci Filtermac, zaregistrují se a v aplikaci si zvolí tarif – Sponzorovaný UTB. Po otevření aplikace se ukáže QR kód, který jednoduše přiloží ke čtečce Filtermacu a ihned si mohou načepovat perlivou či neperlivou zdarma.

Jak používat Filtermac? (Videonávod)

Výhody čerpaní přes apku?  

Všichni mají dokonalý přehled o svém pitném režimu, denní limit jsou 3 litry vody. Vidí svou osobní statistiku – tedy kolik ušetřili kilogramů plastů, PET lahví, množství CO2, které by vzniklo během přepravy balené vody.

Stáhnout appku pro Android a začít čerpat
Stáhnout appku pro iOS a začít čerpat

Proč pít z Filtermacu?  

Díky komplexní filtraci přes filtry z aktivního uhlí odstraní Filtermac z vody veškeré nežádoucí chutě a pachy a odebere všechny částice a nečistoty větší než 0,2 mikronů, které se v běžné kohoutkové vodě nachází. Díky speciálnímu ošetření vody pomocí UV světla také zlikviduje nežádoucí bakterie a mikroorganismy.


Dobrá zpráva pro přírodu i zdraví. Západočeská univerzita si točí vodu z Filtermacu

Pitnou vodou bez chlóru, mikronečistot a mikroorganismů z potrubí se může nově pochlubit Západočeská univerzita v Plzni. Studenti i zaměstnanci si natočí dokonale upravenou vodu do svých vlastních lahví a pomáhají tak mimo jiné eliminovat plastový odpad.

Filtermac si za posledních 5 let oblíbily desítky českých vysokých škol i firem, momentálně je v dosahu pro cca 100 000 studentů. Ocení ho všichni, kteří chtějí redukovat plasty a zároveň udělat něco pro své zdraví.

Tuto alternativu k balené vodě najdete nově i na fakultách strojní a filozofické ZČU, jejichž studenti se připojí ke komunitě, která ušetřila už přes 6,5 milionu „PETek“.

„Jde o český vynález i technologii. Filtry z aktivního uhlí odstraní z kohoutkové vody veškeré nežádoucí chutě a pachy. Zároveň odeberou částice a nečistoty větší než 0,5 mikronů, což znamená, že ji zbaví i mikroplastů. Na konci celé úpravy se ošetří voda UV světlem, které zlikviduje bakterie a mikroorganismy,“ říká zakladatel společnosti Filtermac Martin Václavík.

Jak to funguje? 

Studenti si stáhnou aplikaci Filtermac, zaregistrují se a vyberou si sponzorovaný tarif ZČU. Po otevření aplikace přiloží QR kód ke čtečce a mohou ihned čepovat perlivou nebo neperlivou vodu. Každý uživatel může vypít denně až 3 litry vody zdarma. Vidí také přehledné statistiky o vypitých litrech, ušetřených kilogramech plastu a CO2, který vznikne během přepravy balené vody.

Pro filtrační zařízení na Fakultě strojní získal Filtermac stabilního partnera – společnost Panattoni, která provoz a údržbu Filtermacu hradí. „Stavíme průmyslové nemovitosti dle nejpřísnějších ekologických standardů a úspora vody, snižování CO2 stopy, odpadů i limitace dopadů na životní prostředí je naší prioritou. Podpora projektu Filtermac na ZČU je logickým krokem v rámci našeho působení v Plzeňském kraji,“ říká Pavel Sovička, generální ředitel společnosti Panattoni pro ČR a SR.

„Využili jsme nabídky oslovit studenty Západočeské univerzity prostřednictvím LCD obrazovky na zařízení Filtermac. Chceme tak nabídnout uplatnění ve výrobě plně recyklovatelných nápojových plechovek v našem novém výrobním závodě, který budujeme v Panattoni Pilsen Digital Parku na Borských terasách. Právě teď hledáme chytré hlavy i šikovné ruce, a toto je skvělá příležitost, jak o sobě dát vědět našim novým potenciálním spolupracovníkům,“ sdělil při slavnostním zahájení provozu Filtermacu Radek Mádr, ředitel společnosti Ball Beverage Packaging Czech Republic.

Slavnostního zahájení provozu zařízení Filtermac na Fakultě strojní se zúčastnili nejen zástupci ZČU, Filtermac, Panattoni a Ball, ale i studenti a zaměstnanci školy, kteří již od dokončení instalace pravidelně vodu čerpají. "Udržitelnost je pro dnešní studenty aspekt, který sledují v mnoha oblastech života – v dopravě, oblékání, stravování... Ukázalo se to i v jejich pozitivním postoji k nabídce filtrované vody, na kterou využijí vlastní lahve. Navíc motivace šetřit plasty je u studentů v tomto případě podpořená i tím, že na vodu nemusejí přispívat ze své kapsy,“ uvedl děkan Fakulty strojní Milan Edl.

Společnost BEZPETEK, která zajistila na projekt škol bez PET lahví evropské peníze, si dala za cíl nainstalovat na českých univerzitách během 2 let cca 120 zařízení. „Kapacita ještě není vyčerpaná, školy si mohou o Filtermac zdarma stále zažádat,“ uvedl za společnost BEZPETEK Viktor Knapp.


novnika - nefiltr na filtermacu

Unfiltered beer into your own bottle!

We have answered the pleas of students and from May on there will be a new type of LOKNI available at universities – NOFILTER.

„Glassmakers, paddlers as well as cyclists all have their light beers but students have been neglected. They also deserve to have beer within their grasp! They will appreciate this wholesome ionic recovery drink namely during the exam period when their performances get heroic. We believe that in this case a lot of PET bottles will be saved as well,“ mentioned Martin Nepil from LOKNI


novnika - nefiltr na filtermacu

Nefiltrovaná sedmička do vlastní láhve! 

Vyslyšeli jsme přání studentů, od května přibude na vysokých školách nový typ Filtermacu - NEFILTER.

„Skláři, vodáci i cyklisti svá lehká piva už mají, ale zapomínalo se na studenty. I oni si zaslouží mít pivo na dosah ruky, tento blahodárný iontový nápoj ocení hlavně během zkouškového, kdy podávají heroické výkony. Počítáme s tím, že i v tomto případě dojde k výrazným úsporám PET lahví,“ uvedl Martin Nepil z Filtermacu.


We want to do a good thing

We became frightened by the amount of PET bottles and bottled water. We decided to try and do something about it and so invented an alternative to bottled water – the filtration device LOKNI. We are dreaming about the world where anybody can draw fresh (sparkling or still) water into their own bottle, anywhere and anytime.

 

One bottle is enough

When we started 7 years ago, we had no idea how popular LOKNI will become. Nowadays you can find us in tens of schools and companies. At universities we are within the reach of about 100,000 students. The whole LOKNI community has already saved more than 10,000,000 PET bottles. If even this number seems to be too abstract for you, try to imagine for example 200 fully loaded trucks that never started their journey.

It seems unbelievable but every minute a million of PET bottles is sold in the world. However, not even half of them gets recycled...

Our mission

We are doing a good thing not only for people but also for the environment. We would like to build a large network of LOKNI and thus save hundreds of tons of plastic every year. When we teach people to drink healthy water from their own bottles, they will not need to buy bottled water.

The stronger the community connected to LOKNI, the more plastic will be saved.
Thank you for caring about the environment and saving plastic.

 

Martin Václavík, CEO Filtermac

CEO, Martin Václavík


Chceme dělat dobrou věc

Začalo nás děsit množství PET láhví a balené vody. Řekli jsme si, že s tím zkusíme něco udělat, a proto jsme vymysleli alternativu k balené vodě – tedy filtrační stanice LOKNI. Sníme o tom, že si každý kdykoli a kdekoli může natočit čerstvou (perlivou i neperlivou) vodu do své vlastní láhve.

Jedna láhev stačí

Když jsme před 7 lety začínali, netušili jsme, jaký ohlas bude jednou LOKNI mít. Dnes nás najdete v desítkách škol a firem. Na vysokoškolské půdě jsme v dosahu cca 150 000 studentů. Celá LOKNI komunita ušetřila už přes 12 000 000 PETek.

Zní to neuvěřitelně, ale každou minutu se na celém světě prodá milion PET lahví, k recyklaci se však nedostane ani polovina z nich…

Naše mise

Děláme dobrou věc pro lidi i pro životní prostředí. Chceme vybudovat rozsáhlou síť stanic LOKNI a tím uspořit stovky tun plastů ročně. Když lidi naučíme pít zdravou vodu do vlastní lahve, nebudou mít potřebu kupovat si balenou.

Čím silnější bude komunita kolem LOKNI, tím větší bude plastová úspora.
Děkujeme, že vám plasty nejsou jedno.

 

Martin Václavík, CEO Filtermac

CEO LOKNI, Martin Václavík