Jsme moc rádi, že jsme se stali součástí Asociace společenské odpovědnosti. Ta patří mezi největší iniciativu společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku. Její vizí/cílem je, aby se společenská odpovědnost a udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace v Česku.

Asociace propojuje firmy, veřejný sektor, neziskový sektor i vzdělávací instituce. Díky tomu přispívá k vytváření odpovědnější společnosti.

Proč Filtermac?

Filtermac je ESG projekt, který chrání přírodu a zdraví lidí. Jde o eko alternativu k balené vodě, která snižuje velké množství plastů. Myšlenka je jednoduchá. Má-li člověk po ruce důvěryhodný zdroj skvělé vody, pak si ji rád natočí do vlastní láhve a nepůjde si koupit PETku.

Zdarma díky partnerům projektu
Filtermac je síť desítek chytrých filtračních výdejníků na více než 50 fakultách českých vysokých škol. Na vodu pro studenty přispívají partneři projektu. Dělají tím dobrou věc a na oplátku získávají prostor na LCD Filtermacu a v banneru aplikace.

Ceny SDGs
Filtermac se stal semifinalistou v kategorii Cirkulární Ekonomika (2022). V roce 2019 se dostal za naplňování globálních cílů mezi TOP 15. Filtermac vznikl v roce 2017 s úmyslem dělat dobrou věc pro lidi i životní prostředí. Jádro tvoří malý tým ekologických nadšenců.