První naši stanici na filtrovanou vodu je možné využívat na Hlavním nádraží Praha v koridoru JIH.

Na pražském hlavním nádraží jsme dnes spustili provoz naší první LOKNI stanice v rámci projektu Nádraží bez plastů. Jedná se o první z dvanácti filtračních stanic, které budeme společně se Správou železnic postupně instalovat na nádražích po celé České republice.

Všichni cestující a návštěvníci nádraží si tak mohou načepovat perlivou či neperlivou vodu do své vlastní lahve a předejdou tak zbytečnému plastovému znečištění v podobě balených lahví.

Filtrovanou vodu lze čepovat v rámci tarifů mobilní aplikace LOKNI nebo ji uhradit platební kartou za zlomek ceny vody balené. Díky novému tarifu Nádraží si navíc každý cestující bude moci načepovat 0,5 l neperlivé vody denně zdarma. 

Zprovoznění první filtrační stanice v Praze odstartovalo hlavní fázi projektu Železnice bez plastů, na kterou v nejbližších týdnech naváže spuštění automatů ve stanicích Kolín, Praha-Smíchov, Hradec Králové hl. n., Náchod, Děčín hl. n., Plzeň hl. n., České Budějovice a Břeclav. V druhé fázi projektu pak budou filtrační stanice instalované ve vybraných klíčových lokalitách na Moravě. 

 „Projekt Železnice bez plastů a s ním spojené automaty na filtrovanou vodu jsou jedním z mnoha kroků, které podnikáme pro zlepšení služeb a komfortu našich cestujících, a především pak v naší dlouhodobé ESG strategii,“ říká Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železnic.  

Automaty na filtrovanou vodu LOKNI budou umístěny v halách či hlavních koridorech nádražních budov, aby byly co nejlépe dostupné široké veřejnosti. Hlavní cíl našeho projektu je motivovat cestující a návštěvníky nádraží snižovat množství odpadu ve veřejném prostoru a nabídnout alternativu vůči balené vodě.

LOKNI na Hlavním nádraží Praha, koridor JIH

Jak si načepovat filtrovanou vodu?

Každý uživatel si bude moci v LOKNI stanici načepovat do vlastní lahve kvalitní, chlazenou filtrovanou vodu, a to perlivou nebo neperlivou. Všichni cestující přitom budou mít možnost si přes mobilní aplikaci Lokni denně načepovat 0,5 litru neperlivé vody zdarma díky speciálnímu tarifu Nádraží.

Další možností je využití ostatních tarifů v rámci mobilní aplikace Lokni, která poskytuje vedle placených měsíčních nebo ročních také bezplatné tarify. Jedná se hlavně o tarify pro studenty na univerzitách (Univerzity + nádraží) , kteří mají možnost si denně natočit až 3 litry zdarma na univerzitách a 0,5 l neperlivé na nádražích. Stávajícím uživatelům sítě automatů LOKNI, kterých je aktuálně více jak 75 tisíc, se tak od dnešního dne rozšiřuje počet míst, kde mohou službu využít. Lidé, kteří nebudou chtít použít aplikaci, si mohou vodu nakoupit přímo přes platební terminál, a to za tyto ceny:

  • 0,5 l – 6 Kč
  • 1 l – 8 Kč
  • 1,5 l – 10 Kč

Více o předplatném tady 

 

LOKNI jako alternativa k balené vodě

 Budujeme síť filtračních stanic, kde si lidé mohou s důvěrou natočit špičkovou vodu do vlastní láhve namísto nákupu vody v PET. Balená voda zbytečně zatěžuje životní prostředí, a navíc je, především pak v terminálech veřejné dopravy, až nesmyslně drahá,” uvádí k instalaci první filtrační stanice Martin Václavík, zakladatel startupu Lokni, a dodává: „V Česku máme kvalitní vodu z vodovodu, ale ve starých nebo rozsáhlých objektech, jako jsou školy či nádraží, se její senzorické vlastnosti mohou vlivem materiálu potrubí či stagnace zhoršovat. Lidé pak často preferují předraženou balenou vodu. Filtrace, která doupraví pitnou vodu přímo na kohoutku, je podle nás ideálním řešením. Věříme, že důvěryhodný alternativní zdroj perlivé i neperlivé vody do vlastní láhve může výrazně přispět ke snížení množství zbytečného odpadu.“